“Peer to Peer” Trainings for Mothers with Special Kids

Program: Erasmus + KA2 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar
Koordinatör Kuruluş: Engeli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi Derneği

 • Projenin Amaçları
 • Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan, tüm AB ülkelerinin ve Türkiye’nin imzaladığı BM Engelli haklarına olan farkındalığı artırmak,
 • Hedef grubunun kamu hizmetlerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak için eğitim almasını sağlamak,
 • Engeli olan bireyler ve aileleri ile çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarının yetişkin eğitimi ve metotları konusunda kapasitelerini artırmak.
 • Engeli bireyin üyesi olduğu ailelerinin; başta aile içi eğitim olmak üzere, kendi metotlarını geliştirmelerinde destek olmak
 • Proje Ortakları
 • ADAPTO- Romanya
 • ZAVOD ODTİZ – Slovenya
 • IASIS- Yunanistan
 • Proje Aktiviteleri
 • Uluslararası Eğitimler
 • Uluslararası Toplantılar
 • Yerel Faaliyetler