Fighters for Rights of Accessibility in Europe 2017

“Avrupa’da Erişilebilirlik Hakları İçin Savaşçılar”
Program: Erasmus + KA1 Youth Exchange
Koordinatör Kuruluş: Rock Solid foundationfor International YouthWork (RSFIYW), Hollanda