“Touristic Upskilling” (2019-2021)

Program: Erasmus + KA2 Mesleki Eğitim
Koordinatör Kuruluş: IEKEP (Yunanistan)

Proje Ortakları

  • İstanbul Valiliği (Türkiye)
  • EBAGEM (Türkiye)
  • ODTIZ (Slovenya)
  • Innoquality Systems (İrlanda)
  • AEVA (Portekiz)
  • INFODEF ve LBP (İspanya)

Proje Amacı

  • Çevrimiçi erişilebilir turizmde yenilikçi ürün ve hizmetlerin tasarımı için kullanılan dijital becerileri engeli olan bireylere kazandırmayı ve onlara yeni beceri edinme yollarıyla iş fırsatları sağlamak.
  • Bu fırsatlara ulaşım için BİT (Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri) temelli eğitim ve değerlendirme uygulamalarının kullanımını destekleyerek edinilen beceri ve yeterliliklerin tanınırlığını ve geçerliliğini teşvik etmek, bu alanda karşılaşılan tüm problemlere yenilikçi çözümler sunmak