“Spor Gönüllülüğünün Değerleri” (2021-2022)

Program: Erasmus + Spor Küçük İşbirliği Ortaklıkları Aksiyonu
Koordinatör Kuruluş:FEIO-Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu (Polonya)

Proje Ortakları

  • Augustowski Klub Sportowy Sparta w Augustowie (Polonya)
  • A sociacioninıciativa İnternacional Joven (İspanya)
  • BK Klatovyz.s. (Çek Cumhuriyeti)
  • EBAGEM (Türkiye)

Proje Amaçları

  • Gönüllülerle çalışan kişilerin yetkinliklerinin arttırılması ve gönüllülük için faydalı çeşitli yöntem ve araçların ortak olarak geliştirilmesi ve uygulaması,
  • Hem uluslararası hem de yerel düzeyde uzun vadeli gönüllülükle ilgili faaliyetlerin uygulanmasıyla ilgilenen bir kuruluşlar ağının oluşturulması ve geliştirilmesi,
  • Gönüllülük yoluyla sivil toplum kuruluşlarının gelişiminin yanı sıra, sosyal ve sivil farkındalığı destekleyen Erasmus+ ve European Solidarity Corps’un tanınırlığını artırmak.