“Policy Coherence for Sustainable Development “(2021-2022)

Program: AB-Türkiye arası Sivil Toplum Destek Programı 3 (CSSP-III)
Koordinatör Kuruluş: FEIO – Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu (Polonya)

  • Proje Ortakları
  • EBAGEM-Engeli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi Derneği
  • İKOS-İstanbul Kültür ve Spor Derneği (İstanbul)
  • GEGED-Gaziantep Eğitim ve Gençlik Derneği (Gaziantep)
  • POVOD Povod Institute for Culture and Development of International Relations in Culture

Proje Genel Amacı
Uyum politika oluşturma becerilerinin artırılması ve AB- TR çerçevesinde ikili ortaklara karşı olumlu tutum sağlanması yoluyla AB ve TR’den gençlik kuruluşları arasında karşılıklı ve sürdürülebilir iş birliği inşa etmek.

Özel Hedefler

  • Sürdürülebilir ve kapsayıcı bir arka plan oluşturmak ve ortak Avrupa Değerleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürebilir Kalkınma Hedeflerini uygulamak için AB ve TR’deki STK’ların karşılıklı iş birliği konusundaki bilincini artırmak
  • Diğer STK’lar ve Kamu Otoriteleri arasında yapılandırılmış diyalog kurma sürecini artırmak için Gençlik STK’larının kurumsal kapasitesini artırmak
  • TR ve AB halkını karşılıklı yararlar konusunda bilgilendirmek ve AB’de Türkiye hakkında olumlu görüş oluşturmak.
  • Gençlik çalışmalarının verimliliğini artırmak için gençlik STK’larının metodolojik kapasitelerini güçlendirmek
  • Karar verme süreçlerini güçlendirmek için Gençlik STK’larının ve STK Yönetim Kurulu Temsilcilerinin kurumsal kapasitesini artırmak