“Enable the Cooperation Disable the Barriers ” 2019-2021

Program:

 • Erasmus + KA2 Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme
 • Koordinatör Kuruluş: Engeli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi Derneği
 • Proje Ortakları
 • Acti Perkumpulan Difabel SEHATI Sukoharjo – SEHATI (Endonezya)
 • Zavodzaizobrazevanje in inkluzijo ODTIZ (Slovenya)
 • Action to the Community Development Center – ACDC (Vietnam)

**2019 yılında Erasmus + Programı Ana Eylem 2 Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında koordinatör kuruluş olarak Türkiye’den kabul edilen tek proje olan projedir.

Projenin Temel Amacı

Engeli olan gençlerin (EOG) yerelde, ulusalda ve uluslararası alanda gerçekleşen gençlik çalışmalarına katılımı konusundaki kapasitelerini artırmak, aktif ve sürdürülebilir katılımlarını geliştirmek ve ortak ülkelerden (Vietnam, Endonezya) ve program ülkelerinden (Türkiye, Slovenya) gelen gençlik STK’ları arasındaki sürdürülebilir iş birliğini teşvik etmek.

Projenin Hedefleri

 • EOG’in gençlik çalışmalarında ve ulusal / uluslararası projelerde daha aktif rol almasını teşvik etmek.
 • EOG, özellikle Avrupa ülkelerindeki meslektaşları gibi yeterli destek sistemine sahip olmayan Ortak Ülkelerde, gençlik çalışmalarına / projelerine katılma fırsatına çok fazla sahip değildir. Bu yüzdenEOG’in topluma aktif ve sürdürülebilir katılımları için daha fazla fırsata ihtiyaçları var.
 • EOG’e genç akrabalarıyla birlikte uluslararası bir gençlik projesine katılma şansı vermek.
 • Engeli olan gençler, karşılıklı anlayışı geliştirmek, aile ilişkilerini güçlendirmek ve unutulmaz bir deneyim içinde becerilerini birlikte geliştirmek için, ailelerinden biriyle (kız kardeşi, erkek kardeş, kuzen vb.) birlikte uluslararası gençlik projelerine katılmalılar.
 • Program ülkeleri ve ortak ülkeler arasında sürdürülebilir ortaklıklar kurmak.