Sivil Toplum Diyalogu Oluşturma

Derneğimiz sivil toplum alanında kendi sesini duyurma ve benzer hedefleri ve vizyonu olan kuruluşlarla bir araya gelme adına sivil toplum alanında etkinliğini sürdürmektedir. Bu gibi kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirdiği sosyal faaliyetlerde kuruluşlar arası diyalog artmakta ve bu engeli olan bireyler üzerinde pozitif etki yaratmaktadır.