Çalışma Konularımızın Bazıları

  •  Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
  •  Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
  •  Üniversiteler, İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı vb. otoritelerle ortak çalışmalar ve projeler yaparak engelliyi ve/veya engelli ailelerini; engel türleri, engelli bakımı ve rehabilitasyonu, engelli hakları, engelliler hakkındaki ulusal- uluslararası sözleşmeler, engellilerle iletişim vb. konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
  •  Üniversiteler, İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı vb. otoritelerle ortak çalışmalar ve projeler yaparak dezavantajlı grupların; dezavantajını azaltmasında katkı sağlamak, bilinçlenmesini sağlamak kişisel gelişimlerini tamamlamalarında destek olmak,
  •  Dernek üyelerinin meslek gelişimini sağlamak amacıyla eğitim kursları açarak yerel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların verdiği hibe ve kredi imkânlarından yararlanmak için projeler hazırlamak ve çalışmalar yürütmek,
  •  Dernek üyelerinin kendini geliştirmesi için kurslar açmak,
  •  Diğer Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak platformlarda çalışmalar yürütmek,
  •  Başta engellilik olmak üzere dezavantajlı grupların dezavantajını azaltacak ve kişisel/mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak yeni modeller geliştirmek,
  •  Yurt dışında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ve otoritelerle derneğin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda projeler geliştirmek ve uygulamak,